ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อผู้บัญชาการทหารเรือไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| rowspan=2| '''2'''
|rowspan=2| [[ไฟล์:กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์.jpg|75px]]
|rowspan=2| '''[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ |พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ]]'''
| 13 ตุลาคม 2465 - 31 มีนาคม 2465
| ทำการแทนเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
| rowspan=2| '''3'''
|rowspan=2| [[ไฟล์:Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg|75px]]
|rowspan=2| '''[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สิงหวิกรมเกรียงไกร|นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ]]'''
| 13 กุมภาพันธ์ 2467 - 7 พฤศจิกายน 2474
|
ผู้ใช้นิรนาม