ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 7368667 สร้างโดย Thai.60 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{infobox royalty
| name = สมเด็จพระบรมราชาธิราช
| death_date = พ.ศ. 1931 (78 พรรษา)
| succession = พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
| issue = [[สมเด็จพระเจ้าทองลัน]]<br >[[สมเด็จพระอินทราชา]]
| predecessor = [[สมเด็จพระราเมศวร]]
| successor = [[สมเด็จพระเจ้าทองลัน]]
|birth_date=พ.ศ. 1853}}
}}
'''สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1''' หรือ '''ขุนหลวงพะงั่ว''' เป็น[[พระมหากษัตริย์]]พระองค์แรกใน[[ราชวงศ์สุพรรณภูมิ]]ที่ได้ครอง[[กรุงศรีอยุธยา]] ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1913 - 1931 รวมเป็นระยะเวลา 18 ปี พระองค์เป็นพระเชษฐาของมเหสีใน[[สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1]] (พระเจ้าอู่ทอง) และเป็นพระมาตุลา (ลุง) ของ[[สมเด็จพระราเมศวร]]
 
41

การแก้ไข