ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมณศักดิ์"

แก้ไขพระนามให้ถูกต้องตามเวลาขณะนั้น
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(แก้ไขพระนามให้ถูกต้องตามเวลาขณะนั้น)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
การพระราชทานทรงตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร]] จะมีการพระราชทานฯในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา [[5 ธันวาคม]] ของทุกปี หรือในกรณีพิเศษ เช่น ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 ในวันที่ [[9 มิถุนายน]]
 
ซึ่งการพระราชทานสมณศักดิ์นั้น '''เฉพาะการทรงตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์สำหรับพระราชาคณะขึ้นไป''' จะทรงตั้งในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรจะพระราชทานสุพรรณบัตร หิรัญบัตร หรือสัญญาบัตร แล้วแต่กรณี พร้อมพัดยศด้วยพระองค์เอง หรือจะทรุงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว|สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร]] เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานแทน
 
สำหรับการพระราชทานสมณศักดิ์เฉพาะระดับพระครูสัญญาบัตรนั้น ในปัจจุบันจะทรงมอบพระราชภาระให้ผู้แทนพระองค์คือ [[สมเด็จพระสังฆราช]] หรือ [[เจ้าคณะใหญ่]] ในหนนั้น ๆ เป็นผู้มอบสัญญาบัตรพัดยศแทน ใน[[วัด]]ในเขตการปกครองของเจ้าคณะใหญ่หนนั้น ๆ ตามแต่[[มหาเถรสมาคม]]จะกำหนด
61

การแก้ไข