เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| term_start = 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
| term_end = 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559<br> ({{อายุปีและวัน|2559|10|14|2559|12|2}})
| predecessor = [[เปรม ติณสูลานนท์]] <small>(ประธานองคมนตรี)</small>
| successor = [[เปรม ติณสูลานนท์]] <small>(ประธานองคมนตรี)</small>
| order1 = [[คณะองคมนตรีไทย|องคมนตรี]]
| monarch1 = [[พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]<br/>[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| term_start1 = 15 ธันวาคม พ.ศ. 2520
| term_end1 = 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ({{อายุปีและวัน|2520|12|15|2559|12|6}})
| successor1 =
| order2 = [[นายกรัฐมนตรีไทย]] คนที่ 14
| monarch2 = [[พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]
| term_start2 = 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519
| term_end2 = 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 <br>({{อายุปีและวัน|2519|10|8|2520|10|20}})
3,374

การแก้ไข