ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

บรรทัด 42:
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 14|ครม.14]] || [[ควง อภัยวงศ์|พันตรีควง อภัยวงศ์]] || [[31 มกราคม]] [[พ.ศ. 2489]] || [[24 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2489]] || || ลาออก / แพ้มติสภาที่เสนอพ.ร.บ.ที่[[รัฐบาล]]รับไม่ได้
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 15 ของไทย|ครม.15]] || [[ปรีดี พนมยงค์|นายปรีดี พนมยงค์]] || [[24 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2489]] || [[11 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2489]] || || [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489|ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489]]
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 16 ของไทย|ครม.16]] || [[ปรีดี พนมยงค์|นายปรีดี พนมยงค์]] || [[11 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2489]] || [[23 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2489]] || || ลาออก / ตรากตรำงานหนัก
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 17 ของไทย|ครม.17]] || [[ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์|พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)]] || [[23 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2489]] || [[30 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2490]] || || ลาออกหลังจากการอภิปรายทั่วไป 7 วัน 7 คืน
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 18 ของไทย|ครม.18]] || [[ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์|พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)]] || [[30 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2490]] || [[8 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2490]] || || [[รัฐประหาร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490]]
|- style="background:#F0E68C"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 19|ครม.19]] || [[ควง อภัยวงศ์|นายควง อภัยวงศ์]] || [[10 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2490]] || [[21 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2491]] || || ลาออก / เป็นรัฐบาลรักษาการเพื่อจัดเลือกตั้งทั่วไป
ผู้ใช้นิรนาม