ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49"

(คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 ของไทย: เพิ่มความชัดเจน เป็นส�)
 
'''[[คณะรัฐมนตรี]]คณะที่ 49''' (10 มิถุนายน 2535-23 กันยายน 2535)
[[ภาพ:นายอานันท์ ปันยารชุน.jpg|thumb|[[อานันท์ ปันยารชุน|นายอานันท์ ปันยารชุน]] นายกรัฐมนตรีคนที่ 18 หัวหน้าคณะรัฐมนตรีคณะที่ 49]]
 
==อ้างอิง==
*http://www.cabinet.thaigov.go.th/cab_49.htm
* http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb2_main11.htm
<references/>
ผู้ใช้นิรนาม