ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความสัมพันธ์เยอรมนี–ไทย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้ยังคงมีมาโดยตลอด โครงการที่รัฐบาลเยอรมันให้ความสำคัญ คือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ดังเช่น การวิจัยการสืบพันธุ์ของ[[ช้างเอเชีย]] โดยมีการขอยืมช้างไทยไปวิจัยศึกษาที่สวนสัตว์ใน[[โคโลญ]] อันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทาง[[วิชาการ]]และ[[วิทยาศาสตร์]]ระหว่างสองประเทศ<ref>[http://www.changdee.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=394553 ความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน Thai relationship]</ref>
 
== การเปรียบเทียบ ==
{| class="wikitable"
|-
!
! {{flagicon|GER}} '''สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี'''
! {{flagicon|THA}} '''ราชอาณาจักรไทย'''
|-
| '''ตราแผ่นดิน'''
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Germany.svg|150px]]
| style="text-align:center" | [[File:Emblem of Thailand.svg|150px]]
|-
| '''ธงชาติ'''
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Germany|size=100px|text=none}}
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Thailand|size=100px|text=none}}
|-
| '''ประชากร'''
| 83,019,200 คน
| 68,863,514 คน
|-
| '''พื้นที่'''
| 357,578 ตร.กม.</sup> (138,062 ตร.ไมล์)
| 513,120 ตร.กม.</sup> (198,120 ตร.ไมล์)
|-
| '''ความหนาแน่น'''
| 232 คน/ตร.กม.</sup> (600.9 คน/ตร.ไมล์)
| 132.1 คน/ตร.กม.</sup> (342.1 คน/ตร.ไมล์)
|-
| '''เมืองหลวง'''
| [[เบอร์ลิน]]
| [[กรุงเทพมหานคร]]
|-
| '''เมืองที่ใหญ่ที่สุด'''
| เบอร์ลิน – 3,748,148 คน (เขตปริมณฑล 6,004,857 คน)
| กรุงเทพมหานคร – 8,305,218 คน (เขตปริมณฑล 10,624,700 คน)
|-
| '''การปกครอง'''
| [[สหพันธรัฐ]]​ [[ระบบรัฐสภา|ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา]]
| [[ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]]
|-
| '''ประมุขแห่งรัฐ'''
| ประธานาธิบดี: [[ฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์]]
| พระมหากษัตริย์: [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]​
|-
| '''หัวหน้ารัฐบาล'''
| นายกรัฐมนตรี: [[อังเกลา แมร์เคิล]]​
| นายกรัฐมนตรี: [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
|-
| '''ภาษาราชการ'''
| [[ภาษาเยอรมัน]]​
| [[ภาษาไทย]]
|-
| '''ศาสนาหลัก'''
|
* [[ศาสนาคริสต์|คริสต์]] 57%,
* [[การไม่มีศาสนา|ไม่มีศาสนา]]​ 36%,
* [[ศาสนาอิสลาม|อิสลาม]] ​5%,
* อื่นๆ 2%
|
* [[ศาสนาพุทธ|พุทธ]] 94.6%,
* [[ศาสนาอิสลาม|อิสลาม]]​ 4.2%,
* [[ศาสนาคริสต์|คริสต์]] ​1.1%,
* อื่นๆ 0.1%
|-
| '''กลุ่มชาติพันธุ์'''
|
* [[ชาวเยอรมัน|เยอรมัน]] 75.3%,
* [[ชาวตุรกี|ตุรกี]] 3.3%,
* อื่นๆ 19.9%
|
* [[ไทยสยาม|ไทย]] 76.4%,
* [[ไทยเชื้อสายจีน|จีน]] 14%,
* อื่นๆ 12%
|-
| '''จีดีพี (ราคาตลาด)'''
| $4.117 ล้านล้าน (ต่อหัว $49,692)
| $516 พันล้าน (ต่อหัว $7,607)
|-
| '''ค่าใช้จ่ายทางทหาร'''
| $49.5 พันล้าน
| $6.8 พันล้าน
|}
 
 
== ความสัมพันธ์ทางการทูต ==
ผู้ใช้นิรนาม