ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
| image = PM1011.png
| order = [[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง]]
| term_start = ''สมัยที่ 1:'' [[17 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2484]]
| term_end = [[91 มีนาคม]]สิงหาคม [[พ.ศ. 2485]]<br>2487
''สมัยที่ 2:'' [[10 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2485]] – [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2487]]<br>
''สมัยที่ 3:'' [[8 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2494]] – [[27 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2495]]<br>
''สมัยที่ 4:'' [[28 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2495]] - [[30 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2500]]
| primeminister = [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]]
| predecessor = [[ปรีดี พนมยงค์|หลวงประดิษฐ์มนูธรรม]]
| successor = [[ควง อภัยวงศ์]] (สิงหาคม [[พ.ศ. 2487]] - มกราคม [[พ.ศ. 2488]]) <br>
[[เล้ง ศรีสมวงศ์]] (มกราคม - สิงหาคม [[พ.ศ. 2488]]) <br>
[[ดิเรก ชัยนาม]] (กันยายน [[พ.ศ. 2488]] - กุมภาพันธ์ [[พ.ศ. 2489]]) <br>
[[พระยาศรีวิสารวาจา (หุ่น ฮุนตระกูล)|พระยาศรีวิสารวาจา]] (กุมภาพันธ์ - มีนาคม [[พ.ศ. 2489]]) <br>
[[ปรีดี พนมยงค์]] (มีนาคม - สิงหาคม [[พ.ศ. 2489]]) <br>
[[วิจิตร ลุลิตานนท์]] (สิงหาคม [[พ.ศ. 2489]] - พฤศจิกายน [[พ.ศ. 2490]]) <br>
[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย]] (พฤศจิกายน [[พ.ศ. 2490]] - เมษายน [[พ.ศ. 2491]]) <br>
(พฤศจิกายน [[พ.ศ. 2491]] - ตุลาคม [[พ.ศ. 2492]])
 
| term_start2 = 8 ธันวาคม 2494
[[พระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก)|พระยาโทณวณิกมนตรี]] (วิสุทธิ์ โทณวณิก) (เมษายน - พฤศจิกายน [[พ.ศ. 2491]]) <br>
| term_end2 = 30 มีนาคม 2500
[[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] (ตุลาคม [[พ.ศ. 2492]] - กรกฎาคม [[พ.ศ. 2493]]) <br>
| successor2 = [[นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)]] (มีนาคม - กันยายน [[พ.ศ. 2500]]) <br>
[[พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน)|พระมนูภาณวิมลศาสตร์]] (ชม จามรมาน) (ตุลาคม [[พ.ศ. 2492]] - พฤศจิกายน [[พ.ศ. 2494]]) <br>
 
[[หลวงวิจิตรวาทการ]] (พฤศจิกายน [[พ.ศ. 2494]] - ธันวาคม [[พ.ศ. 2494]]) <br>
| order23 = [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย#กระทรวงเศรษฐการ (พ.ศ. 2476 - 2484)|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ]]
[[นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)]] (มีนาคม - กันยายน [[พ.ศ. 2500]]) <br>
| order2 = [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย#กระทรวงเศรษฐการ (พ.ศ. 2476 - 2484)|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ]]
| primeminister2 = [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]]
| term_start = ''สมัยที่ 1:'' [[12 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2478]]
| term_end = [[9 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2480]]<br>
''สมัยที่ 2:'' [[9 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2480]] – [[21 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2480]]<br>
''สมัยที่ 3:'' [[21 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2480]] – [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2481]]<br>
''สมัยที่ 4:'' [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2481]] - [[19 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2484]]
| predecessor2 = [[พระยาศรยุทธเสนี|พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี]] (กระแส ประวาหะนาวิน)
| successor2 = [[หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)|พลเรือโท สินธุ์ กมลนาวิน]]
| order3 = [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย#กระทรวงเกษตราธิการ (พ.ศ. 2478 - 2495)|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ]]
| primeminister3 = [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]]
| term_start3 = 12 [[29 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2494]]กุมภาพันธ์ 2478
| term_end3 = [[619 ธันวาคม]]สิงหาคม [[พ.ศ. 2494]]2484
| predecessor23 = [[พระยาศรยุทธเสนี|พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี]] (กระแส ประวาหะนาวิน)
| predecessor3 = [[พระช่วงเกษตรศิลปการ]] (ช่วง โลจายะ)
| successor3 = [[หลวงยุทธศาสตร์โกศลสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)|พลเรือตรีโท หลวงยุทธศาสตร์โกศลสินธุ์ กมลนาวิน]] (ประยูร ศาสตระรุจิ)
 
| birth_date = [[10 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2436]]
| order34 = [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย#กระทรวงเกษตราธิการ (พ.ศ. 2478 - 2495)|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ]]
| birth_place = [[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]]
| primeminister4 = [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] (ตุลาคม [[พ.ศ. 2492]] - กรกฎาคม [[พ.ศ. 2493]]) <br>
| birth_dateterm_start4 = [[1029 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 24362494]]
| term_end4 = [[96 สิงหาคมธันวาคม]] [[พ.ศ. 24802494]]<br>
| predecessor34 = [[พระช่วงเกษตรศิลปการ]] (ช่วง โลจายะ)
| successor4 = [[หลวงยุทธศาสตร์โกศล|พลเรือตรี หลวงยุทธศาสตร์โกศล]] (ประยูร ศาสตระรุจิ)
 
| birth_date = 10 พฤศจิกายน 2436
| birth_place = [[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย|ราชอาณาจักรสยาม]]
| death_date = {{วันตายและอายุ|2513|4|3|2436|11|10}}
| death_place =
| party =
| spouse = คุณหญิงมากะริต บริภัณฑ์ยุทธกิจ<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/2942.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ง, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๔, หน้า ๒๙๔๒ </ref> (มากะริต ดว๊อต)
| religion = [[ศาสนาพุทธ]]
| signature = Signature-General-Pao-pianlert-boripanyutakit.jpg
| footnotes =
|rank = [[ไฟล์:RTA OF-9 (General).svg|15px]] [[พลเอก]]
|branch = [[กองทัพบกไทย]]
|serviceyears = [[พ.ศ. 2464]] - [[พ.ศ. 2464–2494]]
}}
 
พลเอก '''พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ''' ([[10 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2436]] - [[3 เมษายน]] [[พ.ศ. 2513]]) ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/050/3032_1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์]</ref> [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง]] และ [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์]] ในสมัยรัฐบาลของ[[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]]
 
== ประวัติ ==
10,250

การแก้ไข