ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท"

ลดลง 6 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8428820 โดย 2403:6200:88A0:23AE:E141:CBF:B255:F927ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8428820 โดย 2403:6200:88A0:23AE:E141:CBF:B255:F927ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{อักษรไทย1|ท}}
'''ท''' (ทหาร) เป็น[[พยัญชนะ]]ตัวที่ 23 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของ[[อักษรไทย]] ในลำดับถัดจาก [[ถ]] (สำเถาถุง) และก่อนหน้า [[ธ]] (ธง) จัดอยู่ในกลุ่ม[[อักษรต่ำ]] ในระบบ[[ไตรยางศ์]] มีชื่อเรียกกำกับว่า “ท ทหาร”
 
อักษร "ท" ตรงกับตัวเทวนาครี "द" ภาษาฮินดีตรงกับเสียง [[เสียงกัก ปุ่มเหงือก ก้อง|"ด"]] ในกลุ่มภาษาไทย ดังนั้นจึงมักทับศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษร "d" เช่นคำว่า "เทวนาครี" ก็ควรออกเสียงเป็น "เดวานาการี" เช่นกัน