ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| birth_name = สิน
| birth_style = พระราชสมภพ
| birth_date = 2217 มีนาคมเมษายน พ.ศ. 2277<ref name="นามานุกรม">{{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา| ชื่อหนังสือ = นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย| URL = http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/download/20120629153225.pdf| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา| ปี = 2554| ISBN = 978-616-7308-25-8| จำนวนหน้า = 264| หน้า = 183-186}}{{dead link|date=August 2018}}</ref><ref>นิธิ เอียวศรีวงศ์. หน้า 61.</ref>
| death_date = 6 เมษายน พ.ศ. 2325 (4847 พรรษาอย่าง 48)
| death_place = กรุงธนบุรี อาณาจักรธนบุรี
| succession = พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา<ref name="ปราบดาภิเษก"/>
41

การแก้ไข