ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระไชยราชาธิราช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| birth_style = พระราชสมภพ
| birth_date = ราว พ.ศ. 2042
| death_date = พ.ศ. 2089 ( 47 พรรษา)
| father = [[สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2]]
| spouse = [[พระมเหสีจิตรวดี]]<br>[[นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์|แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์]]
41

การแก้ไข