ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8430832 สร้างโดย 2403:6200:8872:A220:B158:2E0F:5788:8386 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| birth_style = {{Nowrap|พระราชสมภพ}}
| birth_date = พ.ศ. 2223
| death_date = พ.ศ. 2301 (78 พรรษา)
| father = [[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8]]
| queen = [[กรมหลวงอภัยนุชิต]]<br>[[กรมหลวงพิพิธมนตรี]]<ref>เล็ก พงษ์สมัครไทย. '''เฉลิมพระยศ เจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ ๑-๙'''. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2552. หน้า 16 </ref>
41

การแก้ไข