ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเอกาทศรถ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| birth_date = พ.ศ. 2103
| birth_place = พิษณุโลก
| death_date = พ.ศ. 2153 ( 50 พรรษา )
| death_place = กรุงศรีอยุธยา
| father = [[สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช]]
41

การแก้ไข