ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| birth_date = พ.ศ. 2015
| birth_place = พิษณุโลก
| death_date = 10 ตุลาคม พ.ศ. 2072 (57 พรรษา)
(57 พรรษา)
| death_place = กรุงศรีอยุธยา
| succession = พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
41

การแก้ไข