ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| image = [[ไฟล์:Phrajaouthong06.jpg|246px]]
| succession = พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
| death_date = พ.ศ. 1912 ( 55 พรรษา )
| buddharupa = [[พระพุทธรูป]][[ปางประทานเอหิภิกขุ]] ณ [[หอราชกรมานุสรณ์]]
| queen = ไม่ปรากฎพระนาม (พระกนิษฐาใน[[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1]])
41

การแก้ไข