ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ความหมายอื่น|||พระเจ้าอู่ทอง}}
{{infobox royalty
| name = สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ( พระเจ้าอู่ทอง )
| image = [[ไฟล์:Phrajaouthong06.jpg|246px]]
| succession = พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
| death_date = พ.ศ. 1912 ( 55 พรรษา )
| buddharupa = [[พระพุทธรูป]][[ปางประทานเอหิภิกขุ]] ณ [[หอราชกรมานุสรณ์]]
| queen = พระนางภุมมาวดีเทวี (พระกนิษฐาใน[[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1]])
| successor = [[สมเด็จพระราเมศวร]]
|birth_date=พ.ศ. 1857}}
 
'''สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1''' หรือ '''[[พระเจ้าอู่ทอง]]''' (พ.ศ. 1857 - พ.ศ. 1912) เป็น[[พระมหากษัตริย์ไทย]]พระองค์แรกใน[[ราชวงศ์อู่ทอง]]แห่ง[[อาณาจักรอยุธยา]]
 
41

การแก้ไข