ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| death_date = พ.ศ. 1912
| buddharupa = [[พระพุทธรูป]][[ปางประทานเอหิภิกขุ]] ณ [[หอราชกรมานุสรณ์]]
| queen = ไม่ปรากฏพระนามพระนางภุมมาวดีเทวี (พระกนิษฐาใน[[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1]])
| children = - [[สมเด็จพระราเมศวร]]
| dynasty = [[ราชวงศ์อู่ทอง]]
41

การแก้ไข