ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภากาชาดไทย"

 
=== อุปนายก-อุปนายิกา ===
* 3 เม.ย. 2457 - 13 มิ.ย. 2463 จอมพล [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ|จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2457/A/46.PDF ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2457 ]</ref>
* 12 ก.ค. 2463 - 30 มิ.ย. 2475 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต|จอมพล จอมพลเรือ [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/A/150.PDF ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2463]</ref>
* 30 มิ.ย. 2475 - 17 ก.พ. 2482 มหาอำมาตย์เอก [[เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/185.PDF ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2475]</ref>
* 27 ก.พ. 2482 - 16 ส.ค. 2482 พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก[[มังกร พรหมโยธี]] (มังกร ผลโยธิน) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/D/3551.PDF ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2482]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม