ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภากาชาดไทย"

* พ.ศ. 2436 - พ.ศ. 2462 พันเอกหญิง [[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]
* พ.ศ. 2463 - พ.ศ. 2498 [[สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/A/156.PDF ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2463]</ref>
* 12 สิงหาคม พ.ศ. 2499 - ปัจจุบัน จอมพลหญิง จอมพลเรือหญิง จอมพลอากาศหญิง [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/A/066/957.PDF ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2499]</ref>
 
=== องค์บรมราชูปถัมภิกา ===
=== องค์อุปถัมภิกา ===
* 18 ส.ค. 2502 - 10 ต.ค. 2528 [[พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี]]ในรัชกาลที่ 6 - องค์อุปถัมภิกากองอาสากาชาด สภากาชาดไทย
* 18 ส.ค. 2502 - 27 ก.ค. 2554 พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง [[สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี]] - องค์อุปถัมภิกากองอาสากาชาด สภากาชาดไทย<ref>[https://sites.google.com/site/jaruwanmsu/home/phra-krniykic พระกรณียกิจ - พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ<!-- Bot generated title -->]</ref>
 
=== อุปนายก-อุปนายิกา ===
ผู้ใช้นิรนาม