ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox royalty
| name = พระอรรคชายาเธอ<br>พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์
| title = พระอรรคชายาเธอ ในรัชกาลที่ 5
| image = Princess Saovabhak Nariratana.jpg
| caption =
1,379

การแก้ไข