ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| image = ไฟล์:King Ay09 Trailoknat.jpg
| birth_date = พ.ศ. 1974
| death_date = พ.ศ. 2031 (57 พรรษา)
| buddharupa = พระพุทธรูป[[ปางชี้อัครสาวก]] ณ [[หอราชกรมานุสรณ์]]
| father = [[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2]]
41

การแก้ไข