ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การผลิตข้าวในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[ไฟล์:Rice plantation in Thailand.jpg|thumb|right|380px|นาข้าวในประเทศไทย]]
'''การผลิต[[ข้าว]]ใน[[ประเทศไทย]]''' เป็นส่วนสำคัญของ[[เศรษฐกิจไทย]]ซึ่งมีแรงงานทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก<ref>Countryมาก​ Profile:ดึดราคา​ Thailand. ''[http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Thailand.pdf]'' 7 (July 2007).</ref>11
 
9
ประเทศไทยมีประเพณีการปลูกข้าวมาช้านาน มีที่ดินปลูกข้าวมากที่สุดเป็นอันดับที่ห้าของโลกและเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก<ref>Thailand backs away from rice cartel plan." The International Herald Tribune 7 May 2008: 12. 2 Feb. 2009 [http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T5677060145&format=GNBFI&sort=RELEVANCE&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T5677060151&cisb=22_T5677060150&treeMax=true&treeWidth=0&csi=8357&docNo=6].</ref> ประเทศไทยวางแผนที่จะเพิ่มที่ดินเพื่อผลิตข้าวให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ 500,000 [[เฮกตาร์]] จากพื้นที่ปลูกข้าวที่มีอยู่แล้วเดิม 9.2 ล้านเฮกตาร์<ref name="lexisnexis.com">"Rice strain is cause of comparatively low productivity." The Nation (Thailand) 16 Apr. 2008. 2 Feb. 2009 [http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic/search/homesubmitForm.do].</ref> [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)|กระทรวงเกษตรของไทย]] คาดว่าการผลิตข้าวจะให้ผลผลิตราว 30 ล้านตันในปี พ.ศ. 2551<ref name="ghost">Nirmal, Ghost. "Thailand to set aside more land for farming; It plans to increase rice production and stop conversion of agricultural land." The Straits Times (Singapore) 24 Apr. 2008.</ref> ข้าวสายพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดในประเทศคือ [[ข้าวหอมมะลิ]] ซึ่งเป็นข้าวประเภทที่มีคุณภาพสูง อย่างไรก็ตาม ข้าวหอมมะลิให้ผลผลิตน้อยกว่าข้าวประเภทอื่นอย่างมาก แต่โดยปกติแล้วสามารถขายได้ราคามากกว่าสองเท่าของข้าวสายพันธุ์อื่นในตลาดโลก<ref name="lexisnexis.com"/>
 
,00 โดยประมาณ
 
ประเทศไทยมีประเพณีการปลูกข้าวมาช้านาน มีที่ดินปลูกข้าวมากที่สุดเป็นอันดับที่ห้าของโลกและเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก<ref>Thailand backs away from rice cartel plan." The International Herald Tribune 7 May 2008: 12. 2 Feb. 2009 [http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T5677060145&format=GNBFI&sort=RELEVANCE&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T5677060151&cisb=22_T5677060150&treeMax=true&treeWidth=0&csi=8357&docNo=6].</ref> ประเทศไทยวางแผนที่จะเพิ่มที่ดินเพื่อผลิตข้าวให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ 500,000 [[เฮกตาร์]] จากพื้นที่ปลูกข้าวที่มีอยู่แล้วเดิม 9.2 ล้านเฮกตาร์<ref name="lexisnexis.com">"Rice strain is cause of comparatively low productivity." The Nation (Thailand) 16 Apr. 2008. 2 Feb. 2009 [http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic/search/homesubmitForm.do].</ref> [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)|กระทรวงเกษตรของไทย]] คาดว่าการผลิตข้าวจะให้ผลผลิตราว 30 ล้านตันในปี พ.ศ. 2551<ref name="ghost">Nirmal, Ghost. "Thailand to set aside more land for farming; It plans to increase rice production and stop conversion of agricultural land." The Straits Times (Singapore) 24 Apr. 2008.</ref>2562 ข้าวสายพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดในประเทศคือ [[ข้าวหอมมะลิ]] ซึ่งเป็นข้าวประเภทที่มีคุณภาพสูง อย่างไรก็ตาม ข้าวหอมมะลิให้ผลผลิตน้อยกว่าข้าวประเภทอื่นอย่างมาก แต่โดยปกติแล้วสามารถขายได้ราคามากกว่าสองเท่าของข้าวสายพันธุ์อื่นในตลาดโลก<ref name="lexisnexis.com" />
 
== ประวัติศาสตร์ ==
ผู้ใช้นิรนาม