ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งาน (หน่วยวัดพื้นที่)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
งาน เป็นหน่วยวัด[[พื้นที่]]ของไทย<br>1 งาน มีค่าเท่ากับตรงตามความจริง
* พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว 10 [[วา]] (20 [[เมตร]])
1 งาน มีค่าเท่ากับ
* พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว 10 [[วา]] (20 [[เมตร]])
* 100 [[ตารางวา]]
* 400 [[ตารางเมตร]]
ผู้ใช้นิรนาม