ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| birth_date = พ.ศ. 2015
| birth_place = พิษณุโลก
| death_date = 10 ตุลาคม พ.ศ. 2072 ( 57 พรรษา )
| death_place = กรุงศรีอยุธยา
| succession = พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
41

การแก้ไข