ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิว 18"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขโดยแอปพลิเคชั่นในแอนดรอย
==== อดีตผู้ประกาศข่าว ====
* วรรณศิริ ศิริวรรณ - ข่าวเช้า (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง9]])
* นนทกฤช กลมกล่อม - ข่าวเที่ยง (ปัจจุบันอยู่ช่อง[[โมโน 29|Mono 29]])
* ไอริน ดำรงค์มงคลกุล - ข่าวเช้า (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* สโรชา พรอุดมศักดิ์ - หมายข่าวนิวทีวี (ปัจจุบันอยู่JKN-CNBC)
* อัญชลีพร กุสุมภ์ - นิวอรุณสวัสดิ์ (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* สำราญ รอดเพชร - นิวคุยเคาะเจาะข่าว (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* ประจักษ์ มะวงษ์สา - นิวคุยเคาะเจาะข่าว (ปัจจุบันอยู่[[สปริง 26]]และ[[ฟ้าวันใหม่]])
* [[อัญชะลี ไพรีรัก]] - ข่าวชนข่าวเย็นและนิวหมายข่าว (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]])
* สันติสุข มะโรงศรี - นิวหมายข่าว (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]])
* ณปภัช เลื่อนฉวี - ข่าวชนข่าวบันเทิงและบันเทิงซอย18
* กสิณ มหินทรเทพ - ข่าวชนข่าวบันเทิงและบันเทิงซอย18
* วัชราทิตย์ เกษศรี - นิวอรุณสวัสดิ์ (ปัจจุบันอยู่JKN-CNBC)
* ธีระ ธัญญอนันต์ผล - นิวหมายข่าว (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 8]])
 
975

การแก้ไข