ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาญชัย กายสิทธิ์"

(แจ้งคุณเป็นใครด้วยสจห.)
** [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3]] ( 2540 - 2557 )
** สถานีโทรทัศน์[[พีพีทีวี]] ( 2557 - กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
** สถานีโทรทัศน์[[อมรินทร์ทีวี]] (สิงหาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน]])
===ปัจจุบัน===
* ผู้ประกาศข่าวช่อง [[อมรินทร์ทีวี]]
25,424

การแก้ไข