ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การจัดหมวดหมู่"

ย้อนการแก้ไขที่ 8429514 สร้างโดย SystemOperation (พูดคุย)
ย้อนการแก้ไขที่ 8429514 สร้างโดย SystemOperation (พูดคุย)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
บรรทัด 8:
ทั้งนี้ หมวดหมู่หาใช่วิธีเดียวในการทำให้ผู้ใช้ค้นดูชุดหน้าที่สัมพันธ์กันได้ มีเครื่องมือที่อาจใช้แทนหรือใช้ร่วมกับหมวดหมู่ ซึ่งได้แก่ รายการและกล่องนำทาง
 
== การจัดเข้าหมวดหมู่ =Sony Corporation=Tony=cpt
หน้าวิกิพีเดียทุกหน้าควรอยู่ในหมวดหมู่อย่างน้อยหนึ่งหมวดหมู่ ทั้งนี้ ยกเว้นหน้าคุย หน้าเปลี่ยนทาง หรือหน้าผู้ใช้ซึ่งไม่จำเป็นต้องจัดเข้าหน้าหมวดหมู่ แต่อาจจัดเข้าหมวดหมู่ได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ หน้าที่จัดเข้าหมวดหมู่แล้วยังควรจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่เจาะจงที่สุดทั้งหมดตามตรรกะ หมายความว่า ถ้าหน้าหนึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ย่อยของ ค. (หรือหมวดหมู่ย่อยของหมวดหมู่ย่อย ค. เป็นต้น) เช่นนั้น หน้าดังกล่าวก็ไม่ควรจัดเข้าหมวดหมู่ ค. โดยตรง{{efn|
: ''' บทความ:''' [[ภราดร ศรีชาพันธุ์]]
10,250

การแก้ไข