ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2"

ย้อนการแก้ไขที่ 8429389 สร้างโดย 182.53.222.131 (พูดคุย)
(Uoeswfjjbeconny011)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8429389 สร้างโดย 182.53.222.131 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ความหมายอื่น|สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2|พระเชษฐาพระองค์อื่น|พระเชษฐา}} '''[[Searchpages]]'''
{{infobox royalty
 
| name = สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
| birth_style = พระราชสมภพ
| birth_date = พ.ศ. 2015
| birth_place = พิษณุโลก
| death_date = 10 ตุลาคม พ.ศ. 2072
| death_place = กรุงศรีอยุธยา
| succession = พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
| father = [[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]]
| dynasty = [[ราชวงศ์สุพรรณภูมิ]]
| reign = พ.ศ. 2034 - 2072
| predecessor = [[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3]]
| successor = [[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4]]
}}
'''สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2''' เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่ง[[อาณาจักรอยุธยา]] มีพระนามเดิมว่า '''พระเชษฐา''' เป็นพระราชโอรสใน[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]] เสด็จพระราชสมภพที่เมืองพิษณุโลกเมื่อปีมะโรง พ.ศ. 2015 ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานถึง 38 ปี นับเป็นลำดับที่สองรองจากสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถผู้เป็นพระราชบิดา
 
 
===การเจริญสัมพันธไมตรีกับโปรตุเกส===
ใน พ.ศ. 2054 ทูตนำสารของ[[อะฟองซู ดือ อะบูแกร์]] แม่ทัพใหญ่ของ[[ประเทศโปรตุเกส]]ได้เดินทางมากรุงศรีอยุธยา เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและการค้า พระองค์ทรงตอบรับไมตรีจากโปรตุเกส และได้ทำสัญญาทางราชไมตรีกับทางการค้าต่อกัน ใน พ.ศ. 2059 นับเป็นสัญญาฉบับแรกที่ไทยทำกับต่างประเทศ โปรตุเกสจึงนับเป็นประเทศแรกใน[[ทวีปยุโรป]]ที่เข้ามาใน[[กรุงศรีอยุธยา]]
 
ผลจากการเข้ามาสร้างไมตรีของ[[ชาวโปรตุเกส]] ได้มีการนำเอาอาวุธแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพเข้ามาถวาย ได้แก่ ปืนประเภทต่าง ๆ และกระสุนดินดำ ต่อมาชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเป็นทหารอาสาฝรั่ง ได้ช่วยฝึกวิธีการใช้อาวุธแบบตะวันตกกับกรุงศรีอยุธยา
====สงครามกับล้านนา====
* พ.ศ. 2056 พระเจ้าเชียงใหม่พระนามว่า[[พระเมืองแก้ว]] ยกทัพมาตี[[กรุงสุโขทัย]] สมเด็จพระรามาธิบดีได้ทรงออกทัพขึ้นไปป้องกันทางเหนือ จนกองทัพเชียงใหม่แตกกลับไป
* พ.ศ. 2058 พระองค์ได้ทรงยกกองทัพขึ้นไปตีล้านนาอีกหน คราวนี้ทรงตีเมือง[[ลำปาง|เมืองลำปาง]]ได้
 
===การจัดระเบียบกองทัพ===
 
==ในวรรณคดีไทย==
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เป็นที่เชื่อกันว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวกับที่ปรากฏพระนามว่า [[สมเด็จพระพันวษา]] ใน[[วรรณคดี]]พื้นบ้านเรื่อง[[ขุนช้างขุนแผน]] เนื่องจากในพงศาวดาร อาทิ [[คำให้การชาวกรุงเก่า]] ระบุถึงรัชสมัยของพระองค์ มีตอนที่กล่าวถึงทหารคนสำคัญคนหนึ่งที่ชื่อ [[ขุนแผน]] ด้วย
 
== อ้างอิง ==