ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร่างแหเอนโดพลาซึม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{เก็บกวาด}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
''ภาพกล้องจุลทรรศน์ของเครือข่ายร่างแหเอนโดพลาซึมขรุขระรอบ[นิวเคลียสเซลล์|นิวเคลียส] (แสดงอยู่ฝั่งขวาล่างของภาพ) วงกลมดำเล็กในเครือข่าย คือ [ไมโทคอนเดรีย]
''ร่างแหเอนโดพลาซึม'' หรือ ''เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม'' ({{lang-en|endoplasmic reticulum, ER}}) เป็น[ออร์แกเนลล์]ชนิดหนึ่งของซึม[
''ร่างแหเอนโดพลาซึม'' หรือ ''เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม'' ({{lang-en|endoplasmic reticulum, ER}}) เป็น[ออร์แกเนลล์]ชนิดหนึ่งของ[เซลล์ (ชีววิทยา)|เซลล์]สิ่งมีชีวิต[ยูแคริโอต]ซึ่งก่อเครือข่ายถุงหรือท่อแบนมีเยื่อหุ้มติดต่อระหว่างกัน เรียก ซิสเทอร์นี (cisternae) เยื่อของ ER ต่อเนื่องกับเยื่อชั้นนอกของ[เยื่อหุ้มนิวเคลียส] ร่างแหเอนโดพลาซึมเกิดในเซลล์ยูแคริโอตหรือเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ส่วนใหญ่ รวมถึง[จีอาเดีย]ที่เก่าแก่สุด แต่ไม่พบใน[เม็ดเลือดแดง]และตัวอสุจิ มีร่างแหเอนโดพลาซึมสองชนิด คือ ร่างแหเอนโดพลาซึมขรุขระ (RER) และร่างแหเอนโดพลาซึมเรียบ (SER) ผิวนอก (ไซโทโซลิก) ของร่างแหเอนโดพลาซึมขรุขระมี[ไรโบโซม]อยู่กระจายซึ่งเป็นแหล่งสังเคราะห์[โปรตีน] ร่างแหเอนโดพลาซึมขรุขระโดดเด่นเป็นพิเศษในเซลล์อย่าง[เซลล์ตับ]ซึ่งร่างแหเอนโดพลาซึมเรียบกัมมันต์ไม่มีไรโบซึมและทำหน้าที่ใน[เมแทบอลิซึม][ลิพิด] เมแทบอลิซึม[คาร์โบไฮเดรต] และการขจัดพิษ และพบมากเป็นพิเศษใน[ตับ]และเซลล์[ต่อมบ่งเพศ]ของ[สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม]
 
== ชนิด ==
19,481

การแก้ไข