ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8344477 สร้างโดย Thomaschanathip (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# '''[[หม่อมหลวงมณีรัตน์ บุนนาค|ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค]]''' (23 มิถุนายน พ.ศ. 2465 — 23 เมษายน พ.ศ. 2543) สมรสกับ[[สุรเทิน บุนนาค]] มีบุตรสองคน<ref>[http://www.bunnag.in.th/prarajpannuang080.html ชมรมสายสกุลบุนนาค]</ref>
 
ท้าววนิดาพิจาริณีและเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์เป็นผู้เลี้ยงดู[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ|สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] ที่มีชันษา 3 เดือน ในระหว่าง พ.ศ. 2475-2477 เมื่อ[[หม่อมหลวงบัว กิติยากร]] ธิดา ต้องติดตาม[[หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร|พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจันทบุรีนฤนาถ]] ผู้สามี ไปปฏิบัติราชการตำแหน่งเลขานุการเอก ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ[[กรุงวอชิงตัน]] [[สหรัฐอเมริกา]]<ref>สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. ''รัตนราชินีศรีประเทศ''. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, หน้า 14-15</ref>
 
ในรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร|พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช]] ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น ''"ท้าววนิดาพิจาริณี"'' เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2493<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 67 |issue= 25ง |pages= 1703-1704 |title= เรื่องพระราชทานบรรดาศักดิ์ฝ่ายใน |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/025/1803_1.PDF |date= 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 |language= ไทย }}</ref> อันถือเป็นการสถาปนายศบรรดาศักดิ์ชั้นท้าวนาง สำหรับข้าราชสำนักฝ่ายใน ตามโบราณราชประเพณีเป็นครั้งสุดท้าย
ผู้ใช้นิรนาม