ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร"

เพิ่มขึ้น 873 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ไขการสะกด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ร ที่เป็นพยัญชนะสะกดซึ่งตามหลังสระ ออ จะไม่ปรากฏ[[ตัวออ]] ให้ใช้ ร ต่อท้ายพยัญชนะต้นไปได้เลย เช่น กร (กอน) พร (พอน) ละคร (ละ-คอน) เป็นต้น
== เสียง ==
อักษร "ร" ตรงกับตัวเทวนาครี "र" ภาษามคธและภาษาสันสฤกตเป็น[[เสียงเปิด ปลายลิ้นม้วน|เสียงเปิดปลายลิ้นม้วน]] {{IPA|[ɻ]}} แต่ปัจจุบันภาษาฮินดีกลายเป็น[[เสียงกระดกลิ้น ปุ่มเหงือก|เสียงกระดกลิ้นปุ่มเหงือก]] {{IPA|[ɾ]}} สำหรับ[[ภาษาไทย|ภาษาไทยกลาง]]และ[[ภาษาไทยถิ่นใต้|ภาษาไทยใต้]]มีความผันผวนไปตามภาษาถิ่นหลายที่ตามตารางดังนี้
 
==ร หัน==
ผู้ใช้นิรนาม