ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นกแอร์"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
** '''[[น่าน]]''' - [[ท่าอากาศยานน่านนคร]]
** '''[[แพร่]]''' - [[ท่าอากาศยานแพร่]]
** '''[[แม่ฮ่องสอน]]''' - [[ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน]]
** '''[[เพชรบูรณ์]]''' - [[ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์]]
** '''[[ลำปาง]]''' - [[ท่าอากาศยานลำปาง]]
** '''[[เลย]]''' - [[ท่าอากาศยานเลย]]
**'''[[อุบลราชธานี]]''' - [[ท่าอากาศยานอุบลราชธานี]]
**'''[[อุดรธานี]]''' - [[ท่าอากาศยานอุดรธานี]] '''ฐานการบินภูมิภาค'''
**'''[[สกลนคร]]''' - [[ท่าอากาศยานสกลนคร]]
**'''[[บุรีรัมย์]]''' - [[ท่าอากาศยานบุรีรัมย์]]
*{{flagicon|THA}} [[นครพนม]] - [[ท่าอากาศยานนครพนม]]
*{{flagicon|THA}} [[ร้อยเอ็ด]] - [[ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด]]
** '''{{flagicon|THA}}[[แม่ฮ่องสอน]]''' - [[ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน]]
** '''{{flagicon|THA}}[[เพชรบูรณ์]]''' - [[ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์]]
 
== ฝูงบิน ==
ผู้ใช้นิรนาม