ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐ"

เพิ่มขึ้น 584 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ฐ''' (ฐาน หรือ สัณฐาน) เป็น[[พยัญชนะ]] ตัวที่ 16 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของ[[อักษรไทย]] ในลำดับถัดจาก [[ฏ]] (ปฏัก) และก่อนหน้า [[ฑ]] (มนโฑ) ออกเสียงอย่าง ถ (ถุง) จัดอยู่ในกลุ่ม[[อักษรสูง]] ในระบบ[[ไตรยางศ์]] มีชื่อเรียกกำกับว่า “ฐ ฐาน” (บางคนก็เรียกว่า ฐ สัณฐาน) อักษร ฐ มีเครื่องหมายอยู่ข้างใต้ เรียกว่า เชิง แต่นิยมตัดเชิงออกเป็น {{ฐ}} เมื่อเขียนคำที่มีสระอุ หรือสระอู
 
อักษร เป็นได้ทั้ง[[พยัญชนะต้น]] ให้เสียง [tʰ] และ[[พยัญชนะสะกด]] ให้เสียง [t̚]
อักษร "ฐ" ตรงกับตัวเทวนาครี "ठ" ภาษาฮินดีแทนด้วยเสียง[[เสียงกัก ปลายลิ้นม้วน ไม่ก้อง|เสียงกักปลายลิ้นม้วนไม่ก้องพ่นลม]] [ʈʰ] แต่ในภาษาไทยกลางและภาษาไทยใต้ พยัญชนะต้นให้เสียง [[เสียงกัก ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง|[tʰ]]] และพยัญชนะตัวสะกดให้เสียง [[เสียงกัก ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง|[t̚]]]
 
== ในคอมพิวเตอร์ ==
ผู้ใช้นิรนาม