ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ช"

ลดลง 2 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== เสียง ==
อักษร "ช" ตรงกับตัวเทวนาครี "ज" ภาษาฮินดีแทนด้วยเสียง[[เสียงกัก เพดานแข็ง ก้อง|เสียงกักเพดานแข็งก้อง]] {{IPA|[ɟʰɟ]}} แต่[[ภาษาไทย|ภาษาไทยกลาง]]และ[[ภาษาไทยถิ่นใต้|ภาษาไทยใต้]]ไม่มีเสียงนี้ โดยเป็นเสียงใน[[ภาษาไทย|ภาษาไทยกลาง]]และ[[ภาษาไทยถิ่นใต้|ภาษาไทยใต้]]ดังนี้
 
{| class="wikitable"
ผู้ใช้นิรนาม