ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสียงเสียดแทรก หลังปุ่มเหงือก ก้อง"

หน้าใหม่: {{Infobox IPA |ipa symbol=ʒ |ipa number=135 |decimal=658 |x-sampa=Z |kirshenbaum=Z |braille=2346 |imagefile=Voiced palato-alveolar fricative (vector).svg |imagesize=150...
(หน้าใหม่: {{Infobox IPA |ipa symbol=ʒ |ipa number=135 |decimal=658 |x-sampa=Z |kirshenbaum=Z |braille=2346 |imagefile=Voiced palato-alveolar fricative (vector).svg |imagesize=150...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม