ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสียงกักเสียดแทรก หลังปุ่มเหงือก ไม่ก้อง"

หน้าใหม่: {{infobox IPA |above=Voiceless postalveolar affricate |ipa number=103 134 |ipa symbol=tʃ |ipa symbol2=t̠ʃ |decimal1=116 |decimal2=865 |decimal3=643 |x-sampa=tS '''or'...
(หน้าใหม่: {{infobox IPA |above=Voiceless postalveolar affricate |ipa number=103 134 |ipa symbol=tʃ |ipa symbol2=t̠ʃ |decimal1=116 |decimal2=865 |decimal3=643 |x-sampa=tS '''or'...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม