ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ในคืนหนาว แสงดาวยังอุ่น"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
|รุจี||ชนิดา สุภาพันธ์
|-
|พลอย (ลูกของลวิตา)||ด.ญ.โบร์น่า รสิกา คันนิ่งแฮม
|-
|ไตรภพ (วัยเด็ก)||ด.ช.ธีระภพ ทรงวาจา
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม