ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีสนามไชย"

เพิ่มจำนวนลิฟต์และบันไดเลื่อน
(เพิ่มจำนวนลิฟต์และบันไดเลื่อน)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|platformno=2
|exitno=5
|escalatorno=21
|liftno=3
|shopno=
|code=BL31
510

การแก้ไข