ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นีมาโทดา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ประเภท ==
สามารถแบ่งตามประเภทการดำรงชีวิตได้ 3 ประเภท
# [[พยาธิตัวกลม]]ใน[[ลำไส้]] เช่น [[พยาธิเสาร์ปากขอ]], [[พยาธิอังคาร]], [[พยาธิอาทิตย์]], [[พยาธิหัวม้า]]
# พยาธิตัวกลมใน[[เนื้อเยื่อ]] เช่น [[พยาธิโรคเท้านนทกเท้าช้าง]], [[พยาธิตัวยักษ์]]
# พยาธิตัวกลมที่เป็นอิสระ เช่น [[หนอนน้ำส้มสายชู]], [[หนอนในน้ำเน่า]], [[ไส้เดือนฝอย]]
 
ผู้ใช้นิรนาม