ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซีเอ็ดยูเคชั่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8298408 สร้างโดย 119.76.5.238 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
และได้สร้างแบบจำลองทางความคิดเกี่ยวกับการอยู่รอดและการเติบโตของกิจการ(โดยได้ทำการทดลอง ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และประเมินผลตามสภาพจริงที่เกิดขึ้น หรือ การทดลองในเชิงปฏิบัติการตามสภาพเป็นจริง) จึงทำให้ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว และทันพร้อมรองรับความต้องการของผู้บริโภค
 
* ปลายปี 2549 กลุ่ม[[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่]] ได้เข้าลงทุน และเข้าซื้อหุ้นบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้กลุ่ม [[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่]] เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในขณะนั้น แต่จากข้อมูลล่าสุดจากปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดคือ HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD ต่อมาในปี 2558 ทางกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้ขายหุ้น 12.64% ให้ นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร <ref>[https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/632605 GRAMMYขายหุ้นSE-EDให้'จุฬางกูร']</ref>
 
<br />
 
== ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ==
 
* ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
 
{| class="wikitable"
|ลำดับที่
|รายชื่อผู้ถือหุ้น
|จำนวนหุ้นสามัญ
|สัดส่วนการถือหุ้น
|-
|1
|นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร
|97,950,000
|24.99%
|-
|2
|นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร
|51,550,512
|13.15%
|-
|3
|นาย ณัฐพล จุฬางกูร
|40,656,400
|10.37%
|-
|4
|นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน
|18,759,625
|4.79%
|-
|5
|DBS BANK LTD
|18,377,800
|4.69%
|}
 
== ดูเพิ่ม ==
12,176

การแก้ไข