ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร"

(→‎พงศาวลี: แก้ไขพระนาม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== งานฉลองพระชันษา 96 ปี (8 รอบ) ==
3 ตุลาคม 2552 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวรสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษาครบ 96 ปี รัฐบาลจัดให้มีการบำเพ็ญกุศล และงานฉลองเนื่องในโอกาสมงคลนี้<ref>[http://thainews.prd.go.th/Misc/PraSangKaRaj/index.html งานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก]</ref>
 
== งานฉลองพระชันษา 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 ==
61

การแก้ไข