ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร"

→‎สิ้นพระชนม์: แก้ไขพระนาม
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎สิ้นพระชนม์: แก้ไขพระนาม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== สิ้นพระชนม์ ===
สมเด็จ[[ไฟล์:Phra Kot Kudan Yai for Somdej Phra Yannasangwon (1).jpg|200px|thumbnail|พระญาณสังวรโกศกุดั่นใหญ่ประกอบพระอิสริยยศพระศพ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร]] สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สกลมหาสังฆปริณายกกรมหลวงวชิรญาณสังวร สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 19:30 นาฬิกา ณ [[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์]] เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต <ref name = "สิ้น"/> มีการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มายังตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12:15 นาฬิกา ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร|สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร]] เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงสรงน้ำพระศพในวันเดียวกัน เวลา 17:00 น. ทรงพระกรุณาโปรดถวายพระ[[โกศ]]กุดั่นใหญ่ทรงพระศพแทนพระโกศกุดั่นน้อย ประดิษฐานภายใต้[[ฉัตร|เศวตฉัตรสามชั้น]] แวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระเกียรติยศ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร และให้มีพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพเจ็ดวัน<ref>[http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000133437 ในหลวงโปรดเกล้าฯ สมเด็จพระบรมฯ เสด็จแทนสรงน้ำพระศพ-พระราชทานพระโกศกุดั่นใหญ่ ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น "สมเด็จพระสังฆราช"]</ref>
[[ไฟล์:Phra Kot Kudan Yai for Somdej Phra Yannasangwon (1).jpg|200px|thumbnail|พระโกศกุดั่นใหญ่ประกอบพระอิสริยยศพระศพ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร]]
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 19:30 นาฬิกา ณ [[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์]] เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต <ref name = "สิ้น"/> มีการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มายังตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12:15 นาฬิกา ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร|สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร]] เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงสรงน้ำพระศพในวันเดียวกัน เวลา 17:00 น. ทรงพระกรุณาโปรดถวายพระ[[โกศ]]กุดั่นใหญ่ทรงพระศพแทนพระโกศกุดั่นน้อย ประดิษฐานภายใต้[[ฉัตร|เศวตฉัตรสามชั้น]] แวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระเกียรติยศ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร และให้มีพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพเจ็ดวัน<ref>[http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000133437 ในหลวงโปรดเกล้าฯ สมเด็จพระบรมฯ เสด็จแทนสรงน้ำพระศพ-พระราชทานพระโกศกุดั่นใหญ่ ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น "สมเด็จพระสังฆราช"]</ref>
 
การนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานเลื่อนชั้นยศ[[พระโกศ]]จากพระโกศกุดั่นน้อยเป็นพระโกศกุดั่นใหญ่ตั้งแต่วันแรกที่สิ้นพระชนม์ ครั้นถึงวาระพระราชทานเพลิงพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงพระกรุณาโปรดถวายพระโกศทองน้อยทรงพระศพและให้เจ้าพนักงานจัดฉัตรตาดเหลือง 5 ชั้นกางกั้นพระโกศ<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/328/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาพระเกียรติยศ], ตอนพิเศษ 328 ง, เล่ม 132, วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558, หน้า 1</ref> ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเพราะยังไม่เคยปรากฏการพระราชทานเลื่อนพระโกศถึงสองครั้งมาก่อน<ref>{{cite web |url= http://www.thairath.co.th/content/547304 |title= นักวิชาการ เผย สมเด็จพระญาณสังวรฯ ได้เลื่อนชั้นพระโกศถึง 2 ครั้งถือเป็นกรณีพิเศษ |author=|date= 10 ธันวาคม 2558 |work= ไทยรัฐออนไลน์ |publisher=|accessdate= 10 ธันวาคม 2558}}</ref>
 
สำหรับพระอัฐิของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สกลมหาสังฆปริณายกกรมหลวงวชิรญาณสังวร ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกประดิษฐาน ณ พระตำหนักเดิม ซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระอัฐิของเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารทุกรูป ส่วนที่สองประดิษฐานที่วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นวัดที่พระองค์ทรงผนวชและส่วนที่สามประดิษฐานที่[[วัดญาณสังวราราม]] จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นวัดที่พระองค์สร้างขึ้น ส่วนพระสรีรางคารประดิษฐานที่พระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร<ref>{{cite web |url= http://www.nationtv.tv/main/content/social/378481764/ |title= พระเจดีย์บรรจุพระอัฐิพระสังฆราช 3 องค์ |author=|date= 17 ธันวาคม 2558 |work= Nation TV |publisher=|accessdate= 11 กุมภาพันธ์ 2560}}</ref>
 
ในปี พ.ศ. 2562 [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ได้ทรงสถาปนาพระอัฐิของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ในฐานะ[[กรรมวาจาจารย์|พระราชกรรมวาจาจารย์]]เมื่อครั้งทรงผนวช ขึ้นเป็น "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร" ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดฉัตรตาดเหลือง 5 ชั้น ถวายกางกั้นพระรูปบรรจุพระสรีรางคาร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แบ่งพระอัฐิบรรจุลงพระโกศทองคำ เชิญมาประดิษฐานใน[[หอพระนาก]] [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] เพื่อเป็นที่ทรงสักการบูชาและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายในพระฐานะพระบุพการีทางธรรมสืบไป<ref name="สถาปนาพระอัฐิ">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=136|issue=40 ข|pages=2|title=พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/040/T_0001.PDF|accessdate=28 กรกฎาคม 2562|date=28 กรกฎาคม 2562|language=ไทย}}</ref>
61

การแก้ไข