ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[ไฟล์:นายกรัฐมนตรี ถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ - Flickr - Abhisit Vejjajiva.jpg|250px|thumb|นาย[[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]] นายกรัฐมนตรี (ขณะนั้น) ถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2553 ณ ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาล ชั้น 6 [[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์]] กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553]]
 
ช่วงปี พ.ศ. 2547 หลังจากที่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงประชวร และประทับรักษาพระองค์ ณ [[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์]] พระองค์ทรงงานพระศาสนาไม่สะดวก [[มหาเถรสมาคม]] ซึ่งเป็นองค์กรปกครองคณะสงฆ์ ได้แต่งตั้งให้[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)]] เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00136151.PDF ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช], เล่ม ๑๒๑, ตอนพิเศษ ๓ง, ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๒๘</ref> ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้าได้มีพระบัญชาว่า “ทราบและเห็นชอบ” เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2547 ต่อมา การแต่งตั้งนั้นได้สิ้นสุดลงเพราะครบระยะเวลาที่กำหนด [[มหาเถรสมาคม]]จึงได้แต่งตั้ง [[คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] เพื่อบริหารกิจการคณะสงฆ์แทน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดยประกอบด้วยพระราชาคณะ รวม 7 รูป จากพระอาราม 7 วัดโดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ในฐานะมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ทำหน้าที่ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00143686.PDF ประกาศมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช], เล่ม ๑๒๑, ตอนพิเศษ ๗๙ ง, ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๑</ref><ref>ผู้จัดการออนไลน์, [http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9480000152276 สำนักนายกฯแถลง “สมเด็จญาณฯ” ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชแต่เพียงพระองค์เดียว], 3 พฤศจิกายน 2548</ref>
 
=== สิ้นพระชนม์ ===
61

การแก้ไข