ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร"

→‎การปฏิบัติหน้าที่ด้านคณะสงฆ์: ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
(→‎การปฏิบัติหน้าที่ด้านคณะสงฆ์: ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เมื่อมีพระชันษาได้ 34 ปี พระองค์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ที่ '''พระโศภนคณาภรณ์''' โดยพระองค์ได้รับเลือกจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ให้เป็นพระอภิบาลของพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในระหว่างที่ผนวชเป็นพระภิกษุและเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2499 ต่อมา ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นธรรม ที่ '''พระธรรมวราภรณ์''' โดยราชทินนามทั้ง 2 ข้างต้นนั้นเป็นราชทินนามที่ตั้งขึ้นใหม่สำหรับพระราชทานแก่พระองค์เป็นรูปแรก<ref name="หน้า5">[http://www.watbowon.com/Monk/ja/06/index5.htm สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสลำดับที่ ๖ (หน้า 5)], วัดบวรนิเวศวิหาร, เข้าถึงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556</ref>
 
ในปี พ.ศ. 2504 พระองค์ได้รับตำแหน่งเป็นผู้รักษาการเจ้าคณะธรรมยุตภาคทุกภาคและเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ในปีเดียวกันนี้เองพระองค์ได้รับการสถาปนาที่ '''พระสาสนโสภณ'''<ref name="หน้า5"/> พระองค์เข้ารับตำแหน่งกรรมการ[[มหาเถรสมาคม]]ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 และยังคงดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังได้ทรงนิพนธ์ผลงานทางวิชาการ เอกสาร และตำราด้านพุทธศาสนาไว้มากมาย<ref name="พระศาสนกิจทางสงฆ์">[http://www.sangharaja.org/home/index.php?mode=kit พระศาสนกิจทางการคณะสงฆ์], สังฆราชดอตคอม, เข้าถึงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556</ref>
 
=== สมเด็จพระสังฆราช ===
61

การแก้ไข