ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ"

แก้ไขพระนาม
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(แก้ไขพระนาม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|ดำรงพระยศ =พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2531
|ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริ)]]
|ถัดไป = [[สมเด็จพระญาณสังวรสังฆราชเจ้า (เจริญ สุวฑฺฒโน)กรมหลวงวชิรญาณสังวร]]
|succession = [[สมเด็จพระสังฆราชไทย|สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]]
|พระนาม = สมเด็จพระสังฆราชเจ้า <br>กรมหลวงชินวราลงกรณ
61

การแก้ไข