ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
{{ระวังสับสน|สมเด็จพระมหาสมณเจ้า}}
'''สมเด็จพระสังฆราชเจ้า''' เป็นพระอิสริยยศ ของเจ้านายชั้น[[พระอนุวงศ์]]ผู้ทรงดำรงสมณศักดิ์ในตำแหน่ง[[สมเด็จพระสังฆราช]] ทรงฉัตรตาดทอง5ชั้นซึ่งพระอนุวงศ์ที่ทรงดำรงพระยศดังกล่าวมีอยู่ 2 พระองค์ คือ
* [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า|สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์]]
* [[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์]]
61

การแก้ไข