ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเทพพัชรญาณมุนี (ฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร)"

Xiengyod~commonswiki ย้ายหน้า พระฌอน ชยสาโร ไปยัง พระราชพัชรมานิต (ฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร): ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ปรากฏหลักฐานตามราชกิจจานุเบกษา
(ปรับปรุงข้อมูลสมณศักดิ์ (อ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษา))
(Xiengyod~commonswiki ย้ายหน้า พระฌอน ชยสาโร ไปยัง พระราชพัชรมานิต (ฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร): ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ปรากฏหลักฐานตามราชกิจจานุเบกษา)
1,023

การแก้ไข