ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตลาดหลักทรัพย์"

ย้อนการแก้ไขที่ 8394119 สร้างโดย 202.28.21.103 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 8394119 สร้างโดย 202.28.21.103 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ล้าสมัย}}
'''ตลาดหลักทรัพย์''' หรือ '''ตลาดหุ้น''' เป็นสถานที่สำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยน[[หลักทรัพย์]]ระยะยาว ของ [[บริษัทมหาชนจำกัด]] ซึ่งถือว่าเป็น[[ตลาดรอง]] (Secondary Market) ทั้งนี้เนื่องจากจะทำการซื้อขายเฉพาะแต่หลักทรัพย์ที่ได้ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปแล้วเท่านั้น "หลักทรัพย์ระยะยาว" จะประกอบไปด้วย[[ตราสารหนี้]] และ[[ตราสารทุน]]ซึ่งประกอบไปด้วย [[หุ้นสามัญ]] [[หุ้นบุริมสิทธิ]] [[ใบสำคัญแสดงสิทธิ]]แบบต่าง ๆ [[ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์]] [[หุ้นกู้]] และ [[หน่วยลงทุน]] เป็นต้น โดยเรียกว่าเป็นประเภทของ[[ตราสารเพื่อการลงทุน]]ตลาดหลักทรัพย์มีอยู่แทบทุกประเทศทั่วโลก
 
== ดัชนีราคาหุ้น ==
13,687

การแก้ไข