ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| สีอักษร = #8f5f12
| ภาพ =
| พระราชสมภพ = ข้อมูลไม่แน่ชัดพ.ศ. 2005
| สวรรคต = พ.ศ. 2034 ( 29 พรรษา)
| พระพุทธปฏิมาประจำรัชกาล = [[ปางประสานบาตร|พระพุทธรูปปางประสานบาตร]]
| พระราชชนก = [[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]]
41

การแก้ไข