ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รักษ์สุดา สินวัฒนา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| align="center"| [[ละครเร่]] ||align="center"| แววนภา ||
|-
| align="center"| [[ลอดลายมังกร]] ||align="center"| เฮียงวันทนา ||
|-
| rowspan = "3" | 2536 || align = "center"| [[วันนี้ที่รอคอย]] || align = "center"| บายศรี || align = "center"|
ผู้ใช้นิรนาม